Fanart.  Sadly, not what I should be working on.  :(  Sherlock & John as young school kids. #sherlock #fanart