Wie zegt dat een #aardappel geen gevoel heeft #omdathetkan