มุกในการ์ตูนของชัยราชวัตรวันนี้ เหมือนมาจากที่เราเคยโพสต์ไว้ใน Google+ เลย จำได้ว่าเป็นคนแปล Twitter ว่าสำเนียงสกุณา