De ondergrond ligt er klaar voor! Dadelijk volle bak tegels en klinkers leggen!!