(สปอล์ยลูกชายคนต่อไป เบาๆ... อาจจะมีเปลี่ยนบ้างแหละ สนองนี้ด)