#GEVONDEN VOORWERP: Wie weet er meer over deze golfbal te vertellen? Welk merk is dit? Wie kent C.R. Staley?