Sabi ng kotse namin kaninang tanghaling tapat.. Inisip ko baka mali lang! ☀ #MazdaTemp