@AleBaigorria1 aww es hermoso Ale marco mi tweet como FAVORITO , aww Ale te apoyo!! <3 , Te queremos #FuerzaAle :D