#onokad uzmes kompresor i opravis 15 fudbalskih lopti! Ljubav prema #posao ili #fudbal?