Onew @ Arena Tour in Osaka 120527 #3 (cr:onewaytou)