Naghihintay na ang mga isla! Weather! Please cooperate! Hahah! ☺