มันไม่น่าหาเลยนะ โทรเลขคืออะไรเนี่ย @torojungka 555555555555555