ปากกายี่ห้อนี้ดีจริงๆ เขียนตั้งแต่ 7:30 ยังติดทนอยู่เลย #Eureka