Ano kayang naiisip ng mga bata kapag natutulala sila? #wondering