Het gras is weer gemillimeterd… Door dat groeizame weertype groeit het als kool.