Hôm nay là Malbok Day ! các L.O.V.Es của chúng tôi đã ăn Samgyetang rồi chứ?^^
Các Thành viên NU’EST đã ăn Samgyetang do fan tặng rồi đây!
Và họ đang trong thời kì chuẩn bị cho các buổi diễn^^
Các fan nếu có mệt mỏi , khi xem NU’EST ( biểu diễn ) xin hãy cỗ vũ cho họ nhé ♥
Cỗ vũ Nu’est thật lớn ! 

Engtrans by Thenuest
Vtrans by Xiao@PBVN