Haaay ang IBW parang ang di ko akalain ang desired wt! Lol