#Foto @DulceMaria show en Guayaquil Feria de Duran 3