@efenerr ora popo mas, wis maturnuwun banget saget direpoti, nyuwun sewu td sy cek kursnya segini njih mas