@siskaNoviyant mbak selamat menempuh hidup baru ya maaf gak bs hadir, tak kado editan potomu wae ya :p