Tyler Stone at the table. 13 & 7 tonight. #SEMO #Mizzou