")มันสนุกตรงนี้เอง..ปรุงเองกับมือ #ทอด #พัด ไม่มีควัน #JapanFood #Central Plaza #Dinner