แอร้ จงอินกะสโกกี้อายส์ #congrats #exok #seoulmusic #award