โปสเตอร์ Count Down ฉบับใต้หวัน Cr.IG Major #GTH #countdown @Peach_pachara @PPEACHCLUB