@betuskck @ireem00 biraz #CağatayUlusoy a benziyor mu ne #FranciscoLachowski