The president of Miami (in white) celebrates Chris Bosh's game-tying 3-point play.