#6 Kochi Yugo,Hagiya Keigo,Morimoto Shintaro,Tanaka Juri