Emily Ratajkowski makes me want to ditch the peroxide #girlcrush