อุ๊ย แม่บ้านแม่เรือนซื้อผลไม้เข้าบ้าน #ใช่เลย #suzy #bae su ji #miss A #kpop #beanpole ♫♪ #Piz