@LarsOttoL Vår basestasjon for sikringsradio har foreløpig kun solpaneler. I kveld var vi oppe med frisk strøm.