เมื่อดอกทองกวาวร่วงหล่น เราก็คงต้องจากกันแล้วสินะ #6/5