@SteinKorsveien Politikere i hele Norge har mye å lære om bruk av og tilrettelegging for sykkel i Danmark.