วันหยุดหลังจากทำบุญมาปรับปรุงสวนต่อซื้อต้นรักแรกพบมาปลูกคงเป็นตระกูลเดียวกับต้นเข็มแต่เป็นพันธุ์ใหม่ดอกสีส้มดอกดก